0878/105-608

Сервиз профрсионални хладилници - Сервиз Фригомакс ЕООД.

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ХЛАДИЛНИЦИ

ремонт хладилници Liebherr
ремонт хладилници Electrolux
ремонт хладилници Fagor
ремонт хладилници Foster
ремонт хладилници Williams
ремонт хладилници Gram
сервиз хладилници Liebherr
сервиз хладилници Electrolux
сервиз хладилници Fagor
сервиз хладилници Foster

Нашия сервиз е специализира в реомонта и подръгка на професионални хладилници:LIEBHERR, ELECTROLUX, FAGOR, FOSTER, WILLIAMS, GRAM