0878/105-608

РЕМОНТ ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ - Сервиз Фригомакс ЕООД.

Ремонт Поддръжка и Изграждане на Хладилни Камер

ремонт хладилни камери
Dixell

Нашия сервиз извършва ремонт поддръжка и профилактика на хладилни камери, хладилни инсталации.
Хладилните камери са предназначени за съхранение на краткотрайни продукти. Има няколко вида хладилни камери според предназначението:
-нискотемпературни това са хладилни камери за дълбоко замразени продукти
-средно температурни това са хладилни камери за охладени продукти
-шокови замразите ли това са камери за бързо замразяване на продукти
Хладилните камери могат да бъдат зидани или сглобяеми. Едно от най-важните условия за правилната работа на хладилните камери е тяхната изолация и правилния монтаж на термопанелите.

сервиз фригомакс ЕООД