0878/105-608

Сервиз Фригомакс ЕООД гр.СОФИЯ

РЕМОНТ ХЛАДИЛНИ ВИТРИНИ

ремонт хладилни витрини
ремонт хладилни витрини

Нашия сервиз извършва ремонт поддръжка и профилактика на хладилни витрини.
Хладилните витрини са предназначени за съхранение на бързоразвалящи се продукти. Има няколко вида хладилни витрини според предназначението:

-нискотемпературни това са хладилни витрини за дълбоко замразени продукти
-средно температурни това са хладилни витрини за охладени продукти

Хладилните витрини могат да бъдат крайстенни, островни, хоризонтални, вертикални, гондоли.
Според съхранението на продуктите биват-хладилни витрини за месо, за риба, сладкарски, млечни, за сладолед и други.

сервиз фригомакс