0878/105-608

Сервиз Фригомакс ЕООД гр.СОФИЯ

Сервиз за ремонт на ледогенератори.

ремонт ледогенератори
сервиз фригомакс
 
 
 
                                            

Ремонтираме, поддържаме и извършваме профилактика на ледогенератори на теририторията на град София

Видове ледогенератори.

ремонт ледогенератори
Ледогенератори за кубчест лед
ремонт ледогенератори
Ледогенератори за зърнест лед
ремонт ледогенератори
Ледогенератори за люспест лед
ремонт ледогенератори
Ледогенератори за зарчест лед