0878/105-608

Ремонт на Ледогенератори - Сервиз Фригомакс ЕООД.

Сервиз за ремонт на ледогенератори гр.СОФИЯ.

ремонт ледогенератори
сервиз фригомакс
 
 
 
                                            

Ремонтираме, поддържаме и извършваме профилактика на ледогенератори на теририторията на град София

Видове ледогенератори.

ремонт на ледогенератори
Ледогенератори за кубчест лед
ремонт ледогенератори
Ледогенератори за зърнест лед
ремонт на ледогенератори
Ледогенератори за люспест лед
Ледогенератори за зарчест лед